Classes de conversa

Les classes de conversa d’anglès comencen a principis de març. Hi poden assistir els alumnes de B1, B2 i C1 d'anglès que hagin pagat la quota per a serveis complementaris de l'escola. 

Les classes de conversa de francès comencen a mitjans o finals de març. Hi poden assistir els alumnes de A2, B1 i B2 de francès que hagin pagat la quota per serveis complementaris de l'escola.

Aquests grups reduïts de conversa amb un professor/a nadiu/nadiva tenen com a objectiu reforçar la pràctica oral que es fa amb el grup-classe que és més nombrós.