Trasllat d'expedient

 

Si després de formalitzar la matrícula a la nostra EOI un alumne demana poder continuar el curs en un altre centre, ha de sol·licitar el trasllat de matrícula viva al centre de destinació mitjançant el model ‘Sol·licitud de trasllat d’expedient’ abans de l’últim dia lectiu de febrer. La sol·licitud  quedarà condicionada a la disponibilitat de places en el centre demanat.