Calendari Preinscripció

Del 31 d'agost al 3 de setembre de 2020 preinscripció online a través de:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/idiomes/

Dijous 3 de setembre preinscripció presencial al centre de 10h a 13:30h. sempre que la situació sanitària ho permeti.