Horaris de francès curs 2020-21

 

Curs Nivell A1

GRUP HORARI* DIES LECTIUS PROFESSOR/A AULA
1r B FLEXI Dilluns de 16:00-18:15 Dilluns A determinar  
1r B FLEXI Dimecres de 16:00-18:15 Dimecres A determinar  
118:30B 18:30-21:00* Dimarts i dijous A determinar  

* A partir del X de febrer, els horaris seran de 16:15h a 18:30h i de 18:30h a 20:45h.

Curs Nivell A2

GRUP HORARI* DIES LECTIUS PROFESSOR/A AULA
216A 16:00-18:30* Dilluns i dimecres A determinar  
218:30B 18:30-21:00* Dimarts i dijous A determinar  

*A partir del X de febrer, els horaris seran de 16:15h a 18:30h i de 18:30h a 20:45h

Curs Nivell B1

GRUP HORARI* DIES LECTIUS PROFESSOR/A AULA
318:30A 18:30-21:00* Dilluns i dimecres A determinar  

* A partir del X de febrer, els horaris seran de 16:15h a 18:30h i de 18:30h a 20:45h

Curs Nivell B2.1

GRUP HORARI* DIES LECTIUS PROFESSOR/A AULA
418:30A 18:30-21:00* Dilluns i dimecres A determinar  

* A partir del X de febrer, els horaris seran de 16:15h a 18:30h i de 18:30h a 20:45h.

Curs  Nivell B2.2

GRUP HORARI* DIES LECTIUS PROFESSOR/A AULA
518:30A

18:30-21:00*

Dilluns i dimecres A determinar  

* A partir del X de febrer, els horaris seran de 16:15h a 18:30h i de 18:30h a 20:45h.