Membres del Claustre

L'EOI El Vendrell té un claustre format per 7 professors.

Departament d'anglès:

Josep Maria Márquez, coordinador de riscos laborals i secretari

Àlvar Bagaria

Jesús Monllaó

Esther Alabart

Departament de francès:

Olga Sorigué i Bertran, directora i cap de departament

Nadine Thomas

Sònia Novillo García, coordinadora de llengua, interculturalitat i cohesió social