Currículum

 

El pla d'estudis establert pel Decret 312/1997, de 9 de desembre, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2588, de 27.2.1998) va ser derogat per la publicació del Decret 4/2009, de 13 de gener, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC. núm. 5297 de 15.01.2009) pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d'idiomes de règim especial. Aquest decret, però, ha quedat en suspens per l'aprovació de la LOMCE i el Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre, on s'estableix el següent pla d'estudis i de certificacions per a les EOI:

El Nou pla d'estudis s'estructura en tres nivells: